Rada Ekspertów w składzie: Bogna Burska, Jan Gryka, Łukasz Guzek, Wojciech Kozłowski, Dominik Lejman, Paweł Leszkowicz, Anna Mituś, Jarosław Modzelewski, Stanisław Ruksza, Stach Szabłowski, Grzegorz Sztwiertnia, Dominik Kuryłek/Ewa Małgorzata Tatar, Krzysztof Wałaszek w dniu 13 maja 2009 r., po dwudniowym posiedzeniu dokonała wyboru uczestników 9. Konkursu Gepperta.

Alfabetyczna lista nominowanych:

 

 

Obrady Rady Eksperckiej 13 maja 2009 roku