Geppert 12.Exhibition:
18.10 – 11.12.2016
Awangarda Gallery, BWA Wrocław,
32 Wita Stwosza Street

Opening and the Announcement of the Winners: 21.10.2016

Konkurs Gepperta jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim, poświęconym młodemu malarstwu. Jego głównym celem jest przedstawienie możliwie pełnej panoramy zjawisk aktualnie zachodzących w różnych ośrodkach w kraju oraz promocja debiutujących twórców. Konkurs odbywający się nieprzerwanie od 1989 roku jest obecnie jednym z najważniejszych przeglądów młodej sztuki w Polsce. Do udziału w konkursie uczestników zgłasza grono Ekspertów wywodzących się z ośrodków sztuki z całego kraju. Ich wybór następnie podlega ocenie Jury.

CURATORS:

Marta Borgosz
(Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts)

Alicja Klimczak-Dobrzaniecka
(BWA Wrocław-Galerie Sztuki Współczesnej)